ACTUEEL

Kostenberekening
De gemeente houdt het in een niet-geactualiseerde kostenberekening op 55 miljoen euro voor de nieuwbouw van het theater. In deze notitie, gemaakt op basis van onafhankelijke bouwkundige adviezen, legt het comité een andere berekening voor die aanmerkelijk hoger, meer dan 78 miljoen euro bedraagt.

LEES VERDER

Zienswijze comité Geensloopwelcultuur
Onlangs heeft het gemeentebestuur het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe theater aan de Parade neergelegd. Als reactie hierop heeft het comité Geensloopwelcultuur bij de gemeente een zienswijze neergelegd. Deze zienswijze omvat dertien beargumenteerde bezwaren tegen nieuwbouw. Tegelijkertijd is de zienswijze een pleidooi voor het overwegen van renovatie.

Met deze zienswijze nodigt het comité andere groepen en bewoners uit om gebruik te maken van de bezwaren in deze zienswijze. U mag vrijelijk citeren uit deze zienswijze.

LEES VERDER

Uw brief van 29 augustus 2016 is in onze vergadering van 2 september 2016 uitvoerig aan de orde geweest. Het zal u niet verbazen dat een geëngageerd gezelschap als ons comité daarop in het begin verschillend heeft geoordeeld. Aanvankelijk overheerste weliswaar teleurstelling. Maar zeker ons drietal, met wie u heeft gesproken ter nadere toelichting van ons verzoek, heeft van meet af aan waardering geuit voor de wijze waarop u naar ons in uw verslag heeft gereageerd in het kader van uw taakstellende opdracht.

LEES VERDER

Over nagedacht – Strippers

Harry van den Berselaar, Frans van Gaal, Theo Hoogbergen en Til Palm, allen lid van het comité Geensloopwelcultuur, schrijven regelmatig columns of overdenkingen in de Bossche Omroep. Een aantal daarvan handelen over de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Harry van den Berselaar bijt het spits af met een pleidooi voor een ‘volks’theater, culturele ontmoetingsplek voor alle Bosschenaren, van de vroege ochtend tot de late avond.

Strippers
Je zou er een complot achter kunnen zoeken. Bedacht door een detective-auteur van Scandinavische oorsprong; die lui daar hebben immers tijdens lange depressieve winternachten alle tijd om verborgen politieke geslepenheid te paren aan alledaagse gebeurtenissen.

LEES VERDER

PERSBERICHT – 29 juni 2016

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft met de tijdelijke sluiting van het Theater aan de Parade (TAP) snel en adequaat gereageerd na de vondst van asbest in de Bossche schouwburg. Dat mocht ook wel na een onhandig uitgevoerde inspectie in het kader van de sloopplannen. Een inspectie die verricht werd op een uiterst vreemd moment: te midden van een reeks voorstellingen, nog vóór de afloop van het seizoen 2015/2016. Afdichting van de vindplaatsen en stopzetting van het afbraakonderzoek liggen voor de hand om het seizoen 2016/2017 niet in gevaar te brengen, zeker nu de gemeente weinig zicht laat zien op vervangende locaties.

LEES VOLLEDIG PERSBERICHT

Curieus! (Deel2) – Asbest gevonden in Theater aan de Parade

De fractie van de Bossche Groenen heeft op 26 augustus 2012 schriftelijke vragen gesteld, met de
titel: ‘Asbest in openbare gebouwen en huurwoningen’. Daar heeft het college niets mee gedaan.
Volgens het college gaat het in gebouwen vaak om hecht-gebonden asbest en kan dit volgens het
college, zolang je er vanaf blijft, geen kwaad. In veel gebouwen van voor juli 1993 zit naast hechtgebonden
asbest ook niet hecht-gebonden asbest verwerkt en is hecht-gebonden asbest onderhevig
aan slijtage. De asbestinventarisatie voor het Theater aan de Parade komt dan ook vier jaar te laat.

BEKIJK HIER DE BRIEF AAN COLLEGE

Curieus! (Deel1) – Asbest gevonden in Theater aan de Parade

Curieus! Voorgaande Colleges van B&W doen geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in het Theater aan de Parade. Ook hebben zij geen vragen bij de financiële stromen binnen de Verkadefabriek. En dan ineens blijkt dat op één en dezelfde dag het huidige College het theater tot een levensgevaarlijke plaats verklaart én inzage eist in de boeken van de succesvolle cultuurfabriek. Curieus.

BRON BD: Theater aan de Parade sluit per direct de deuren vanwege asbest.
NAAR ARTIKEL BD 24 JUNI 2016
UPDATE BD 27 JUNI 2016

Politiek weer in debat over Theater

Het was lange tijd stil in de lokale politiek rondom het theater. Maar tijdens de raadsvergadering op dinsdag 14 juni 2016 dienden de Bossche Groenen een motie in waarin raad en college opgeroepen worden om de plannen voor een nieuw theater opnieuw tegen het licht te houden.
Judith Hendrickx, fractievoorzitter van de Bossche Groenen, verwees naar het recent verschenen rapport ‘Over het voetlicht’ van de Commissie Ter Horst. Daarin wordt beschreven dat de theaterwereld met ingrijpende veranderingen te maken heeft. Bij nieuwbouwplannen voor een theater moeten gemeenten uitgaan van een grondige en realistische analyse van het potentiële publiek , de continuïteit van geschikt aanbod, exploitatie op langere termijn en beschikbaarheid van voldoende middelen voor programmering en onderhoud. Daarna ga je pas over tot eventuele nieuwbouw.
De planvorming rond de beoogde nieuwbouw van het theater loopt duidelijk anders. Bouwkosten die voortdurend te laag worden begroot en exploitatiekosten waarop ieder jaar flink bijgepast moet worden. Kortom: bezint eer ge begint! Helaas waren wethouder en veel raadsleden vooralsnog van mening dat men toch vooral op de ingeslagen weg moest doorgaan

Voor de tekst van de motie klik hier

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Onder dit motto heeft het comité geensloopwelcultuur de door het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch ingestelde Rekenkamer de volgende vragen voorgelegd:

  • Maakt de gemeente waar wat ze belooft? M.a.w, blijft het bij 50 miljoen euro voor nieuwbouw?
  • Kan de gemeente hetzelfde bereiken voor minder geld door renovatie?
  • Is nieuwbouw van het Theater wel doeltreffend?
LEES VERDER

Thé op tv! (discussie rondom Theater aan de Parade met Theo Hoogbergen op TV73)

Woensdag 18 mei was onze voorzitter op TV73 in het programma: ‘In Gesprek’, met Theo Hoogbergen, voorzitter van het comité ‘Geen sloop, wel cultuur’ over de wens om in Den Bosch op een breed front uiteenlopende vormen van cultuur te ontwikkelen. Dát is de inzet!

BEKIJK PROGRAMMA

Over nagedacht – Redactiesom

Harry van den Berselaar, Frans van Gaal, Theo Hoogbergen en Til Palm, allen lid van het comité Geensloopwelcultuur, schrijven regelmatig columns of overdenkingen in de Bossche Omroep. Een aantal daarvan handelen over de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Harry van den Berselaar bijt het spits af met een pleidooi voor een ‘volks’theater, culturele ontmoetingsplek voor alle Bosschenaren, van de vroege ochtend tot de late avond.

Redactiesom
Vooropgesteld: ik ben geen rekenwonder. De tafels t/m 12 gaan nog steeds feilloos; de berekening 1/2 x 1/3 lijkt op het randje. Bij de veelomvattende redactiesommen verschijnen donkere zweetvlekken in mijn overhemd. Let dus vanaf de volgende alinea op: het wordt zoiets als: ‘A fietst vanuit C naar D, een afstand van 24 km, met een snelheid van 12 km per uur. Tegelijkertijd gaat B vanuit D op de e-bike richting C waar B na 48 minuten aankomt. Op welk punt kwamen A en B elkaar tegen?’. Vuuld’m?

LEES VERDER

Er is verbijsterend weinig naar vernieuwbouw gekeken!

‘Neem een goed denkmoment om nog eens goed te kijken en te berekenen wat vernieuwbouw van het huidige Theater aan de Parade voor Den Bosch betekent’. Die boodschap gaf Antoine Jacobs, lid van het comité Geensloopwelcultuur maandagavond mee aan wethouder Huib van Olden aan het einde van een debat over (ver)nieuwbouw van het theater.

Jacobs waarschuwde tijdens het door het comité georganiseerde en druk bezochte debat voor grote risico’s als de gemeente vast blijft houden aan nieuwbouw aan de Parade. Hij onderbrak zijn tijdelijk verblijf in Milaan. Momenteel doceert Jacobs aan de Universitá Statale in Milaan als gasthoogleraar Europees arbeidsrecht www.antoinejacobs.com.

LEES VERDER

Over nagedacht – Volle zalen

Harry van den Berselaar, Frans van Gaal, Theo Hoogbergen en Til Palm, allen lid van het comité Geensloopwelcultuur, schrijven regelmatig columns of overdenkingen in de Bossche Omroep. Een aantal daarvan handelen over de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Harry van den Berselaar bijt het spits af met een pleidooi voor een ‘volks’theater, culturele ontmoetingsplek voor alle Bosschenaren, van de vroege ochtend tot de late avond.

LEES VERDER

Chapeau Ton!

Wordt de nieuwbouw van het Theater aan de Parade niet een kind met een waterhoofd? Die vrees was er bij de tegenstanders van het ontwerp voor het nieuwe theater aan de Parade. Tijdens de inspraakavond op 28 maart spraken omwonenden van de Parade meermaals die vrees uit.
Hebben ze gelijk? Oordeel zelf. In juni 2013 kregen alle raadsleden bijgesloten beeldmateriaal uitgereikt.

LEES VERDER

Debat op 9 mei – Nieuw- of vernieuwbouw van het Theater aan de Parade

Op 9 mei a.s. kruisen prof dr. Antoine Jacobs, lid van het comité Geensloopwelcultuur en mr. Huib van Olden, wethouder van onder meer Cultuur in ’s-Hertogenbosch de degens. Inzet van een ongetwijfeld mooi debat is: Nieuw- of vernieuwbouw van het Theater aan de Parade.

LEES VERDER

‘Hoe helder is het zicht op de kosten rond de voorgenomen nieuwbouw? Hoe duur zal bijvoorbeeld de exploitatie van een vervangende ruimte in de theaterloze jaren uitvallen? Is daarvoor e.e.a. gereserveerd? Het comité ‘Geen sloop, wel cultuur’ wil antwoord op dit soort vragen. Het is immers bekend dat flinke projecten in onze stad moeilijk binnen het afgegeven budget gerealiseerd kunnen worden.
Druk op “lees verder” voor de tekst van de brief die Guus Paanakker onlangs namens het comité naar het college stuurde’

LEES VERDER