Er is verbijsterend weinig naar vernieuwbouw gekeken!

‘Neem een goed denkmoment om nog eens goed te kijken en te berekenen wat vernieuwbouw van het huidige Theater aan de Parade voor Den Bosch betekent’. Die boodschap gaf Antoine Jacobs, lid van het comité Geensloopwelcultuur maandagavond mee aan wethouder Huib van Olden aan het einde van een debat over (ver)nieuwbouw van het theater.

event1Jacobs waarschuwde tijdens het door het comité georganiseerde en druk bezochte debat voor grote risico’s als de gemeente vast blijft houden aan nieuwbouw aan de Parade. Hij onderbrak zijn tijdelijk verblijf in Milaan. Momenteel doceert Jacobs aan de Universitá Statale in Milaan als gasthoogleraar Europees arbeidsrecht www.antoinejacobs.com.

Jacobs wees nog eens op de waarschuwing die de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg tijdens het debat gaf. Volgens bestuurslid Ton Graus zal deze stichting ‘nooit een nieuw theater van het voorgestelde volume op de Parade accepteren’. Dat houdt in dat de monumentenstichting bereid is om lange gerechtelijke procedures te volgen. Van Olden was niet bepaald onder de indruk en meldde dat de gemeente niet van plan is om het volume van een nieuw theater aan te passen. Jacobs op zijn beurt: ‘Het kan dus zijn dat er over tien jaar nog geen nieuw theater staat.’

Startschot
event2Woordvoerder van het comité, Frans van Gaal, gaf het startschot van het debat. ‘Het debat ging de afgelopen jaren over de plaats van het theater. Het ging niet of nauwelijks over de vraag of een nieuw theatercomplex ook werkelijk een zinvolle investering is in het perspectief van andere cultuurpolitieke overwegingen is niet gedebatteerd. Van Gaal haalde onder meer het in december 2015 verschenen rapport ‘Over het voetlicht’ van oud-minister Guusje ter Horst aan. De tijden veranderen. ‘Een avondje theater’ moet zoveel meer concurreren met andere vormen van vermaak en amusement. De commissie houdt gemeenten voor: Heroverweeg de bouwplannen voor nieuwe theaters. Investeer alleen in nieuwe theaterzalen na een grondige en realistische analyse van het potentiële publiek, de continuïteit van geschikt aanbod, exploitatie op langere termijn en beschikbaarheid van voldoende middelen voor programmering en onderhoud.

‘Technisch verouderd’
Presentator en debatleider Tony van der Meulen vroeg zich in de korte inleiding af of dat het raadsbesluit naar een nieuw theater nog te beïnvloeden is..? Daarna stonden wethouder Huib van Olden, van onder meer Cultuur en Antoine Jacobs tegenover elkaar.
De wethouder staat onveranderd voor nieuwbouw. Als argumenten somt hij op: het theater is technisch verouderd, de podiumcapaciteit is ontoereikend, de laad- en losruimte in huidig gebouw voldoet niet, de back stage ruimte is en hedendaagse theaterprogrammering vergt flexibele aanpassingsmogelijkheden.
Antoine Jacobs laat de keuze nog open: denk vooral nog eens na over óf renoveren óf nieuwbouw. ‘Er is verbijsterend weinig naar de mogelijkheid van vernieuwbouw gekeken’.
Jacobs wees nog eens op de dalende bezoekersaantallen. Van Olden reageert: ‘Den Bosch trekt nog altijd 60.000 tot 70.000 meer bezoekers dan Tilburg’. Jacobs vraagt zich af: ‘Wordt het theater wel goed gebruikt. Ik zie lege dagen [op maandagen] in de zaalbezetting. Is er wellicht te weinig budget? En dan straks, na de nieuwbouw van ruim € 50 miljoen, moet er weer geld voor de exploitatie bij. Maar met een dure nieuwbouw is alles al opgesoupeerd.’
Het kan best zijn dat met een restyling de oudbouw wel degelijk kan voldoen.’ Jacobs: ‘Dat alternatief is te weinig aan bod gekomen. Ik vraag om een tussentijdse bezinning’.

‘Geen samenhang’
event3Bart van Dongen, componist, pianist en artistiek leider van een Maastrichts muziekgezelschap, bekritiseert tijdens het debat het gebrek aan samenwerking met en coördinatie tussen het Theater, de Toonzaal, de Verkadefabriek en de WII. ‘Zie de dingen in samenhang met elkaar. Den Bosch is te klein voor drie aanzienlijke podiumfaciliteiten, waarvan één heel groot,’ aldus Van Dongen.