Over nagedacht – Volle zalen

Harry van den Berselaar, Frans van Gaal, Theo Hoogbergen en Til Palm, allen lid van het comité Geensloopwelcultuur, schrijven regelmatig columns of overdenkingen in de Bossche Omroep. Een aantal daarvan handelen over de nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Harry van den Berselaar bijt het spits af met een pleidooi voor een ‘volks’theater, culturele ontmoetingsplek voor alle Bosschenaren, van de vroege ochtend tot de late avond.

Volle zalen

Een nieuw Stadstheater is meer dan een architectonisch kunstje. Zo’n gebouw dankt namelijk het bestaansrecht aan wat binnen gebeurt. En die ‘inhoud’ moet behalve zinnig ook financieel haalbaar zijn. Dat laatste is niet hetzelfde als winstgevend, want we zijn gewend om zo’n cultuurhuis met subsidie te laten functioneren.

Tegelijkertijd is het de vraag hoe groot die subsidie kan/mag/moet zijn. Het landelijke Fonds Podiumkunsten heeft het Theater aan de Parade voor het seizoen 2016-2017 alvast €75.000 toegekend. Daarnaast is er uiteraard de gemeentelijke steun. Die is wat groter: €2.934.000.

In het huidige neo-liberale tijdperk geldt ook hier de vraag: ‘Kan het TAP niet zelf wat meer voor eigen inkomsten zorgen?’ Het Voorontwerpbestemmingsplan Nieuw Theater vertoont op dit punt weinig initiatief. Misschien kan de Zuid Nederlandse Theatermaatschappij BV, exploitant van het TAP, daarin alsnog voorzien.

Hoe krijgt het TAP zo veel mogelijk bezoekers over de vloer? Het liefst van 09.00 tot 24.00 uur? Kunnen inwoners er ook terecht voor Zumba, koorrepetities, cursussen creatief schrijven, yoga, lezingen? Hoezo niet? Het bestemmingsplan laat dit ook binnen het theater toe. En het ‘optimaal benutten van de ruimte voor andere gebruiksmogelijkheden’ is ook al eerder door de gemeenteraad goedgekeurd.

De zinnen die in het Voorontwerpbestemmingsplan gewijd zijn aan de activiteiten die binnen het theater kunnen plaatsvinden, zijn beperkt in aantal. In feite gaat het om een voortzetting van wat er al jaren op het programma staat: toneel, cabaret, dans en aanverwante zaken. Niets vernieuwends. Een filmzaal komt er overigens niet. Om zo’n ‘blikvangende nieuwbouw’ te verantwoorden, is meer nodig dan het traditionele denken in theater- en muziekvoorstellingen. Of het organiseren van congressen, als concurrent van Libéma’s 1931 Congrescentrum Brabanthallen.

De discussie over een nieuw theater ging vanaf 2012 over omvang en plaats. Niet echt over markt en exploitatie. Hooguit over hoop en verwachting om met grotere en fors meer (avond)producties de bezoekersaantallen terug te brengen op het niveau van 2008 – 2010, te weten 250.000 – 300.000 per jaar. In 2013 kwamen er bijna 214.000 en in 2014 zo’n 233.000.

Dankzij studies van het Sociaal Cultureel Planbureau weten we dat in dit ‘tijdperk van afstandsbediening’ kleine podia de toekomst hebben. Zo’n podium hebben we al. Renoveer de wat echt gewenst is maak het ook aantrekkelijk voor activiteiten vanaf 09.00 uur ‘s morgens. De nu ingeslagen weg leidt niet verder dan de zin uit het in Den Bosch bekende lied van Jèntje, Fons en Frits: ‘Nee, gij trekt volle zaole …’.