WAT KUNT U NOG MEER DOEN?

U kunt gebruik maken middelen die de Nederlandse wetgeving mogelijk maakt. Op dit moment (d.w.z. sinds 24 februari jl.) ligt er een voorontwerpbestemmingsplan. Hierop hebben inwoners van de gemeente en direct betrokkenen al hun kritische zienswijze bekend gemaakt via een eerder verspreide verklaring genomen. Dit kon tot 6 april.

Een vervolg daarop is mogelijk bij het verschijnen van het ‘echte’ ontwerpbestemmingsplan.

Daarnaast kunt u – naast het ondertekenen van de petitie:

  1. inspreken bij de raadscommissie waarbinnen de nieuwbouwplannen ter sprake komen,
  2. ons burgerinitiatief ondersteunen. Wij willen de Bossche gemeenteraad een initiatiefvoorstel voorleggen met als uitgangspunt geen sloop maar renovatie van het huidige theater,
  3. een referendum initiëren voorafgaande aan het nog te nemen gemeenteraadsbesluit om het huidige bestemmingsplan aan te passen.

De voorwaarden vindt u op: https://www.s-hertogenbosch.nl/gemeenteraad.html

Daarnaast zijn er andere initiatieven om uw stem te laten horen. U kunt uw mening verwoorden in een Ingezonden brief aan de krant of door een beroep te doen op de lokale politieke partij waar u bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op gestemd hebt.

Daarnaast kunt u op maandag 9 mei a.s. aanwezig zijn bij een door ons te organiseren debatavond waarbij wethouder Huib van Olden zijn pleidooi voor de nieuwbouw gaat toelichten. Namens ‘Geen sloop, maar cultuur’ zal Antoine Jacobs, emeritus hoogleraar, een lans breken voor behoud van het bestaande theater met kleine aanpassingen.
Nadere informatie volgt.